w r i t t e n   p o r t r a i t s

Een portret in woorden, van een gebeurtenis, een samenzijn, een ritueel. Schrijfster Eva De Groote is aanwezig als een stille gast. Achteraf maakt ze een portret, het blijft over na de gebeurtenis als een intiem gedicht. Een bijzonder aandenken in de vorm van een geschreven zindering.

A portrait in words catching an event, a gathering, a ritual. Writer Eva De Groote is present as a silent guest. Afterwards she captures the experience in a portrait, which lingers as an intimate poem. A special souvenirs that lives on in a written echo.

Contact us for more information.