S c é a l t a    a s    É i r i n n     -    t a l e s    f r o m    I r e l a n d

 

dinsdag 1 juni, 20u00

(scroll for English)
Ierland, het smaragden eiland, waar oude verhalen verweven zijn in het landschap en met plaatsnamen. Volgens oude mythes werd Ierland ooit bewoond door goden, de Tuatha Dé Danann, die later ondergronds in 'de holle heuvels' gingen leven maar zich vaak mengden onder de mensen. In betere tijden kunnen we de vermaarde plekken waar al die avonturen zich afspeelden zelf bezoeken of kunnen we erover lezen, maar niets gaat boven het luisteren naar die oude verhalen zoals ze verteld worden door de Ieren zelf. 

Op 1 juni nodigen we daarom Eimear Burke uit om ons enkele verhalen te vertellen via zoom. Eimear Burke is opgegroeid tussen vertellingen over de gevreesde Koningin Medb, de avonturen van de held Fionn mac Cumhaill en van Manannán mac Lir, koning en bewaker van de Andere Zijde. Ze is een veelgevraagde verhalenverteller die de oude mythes vaak vanuit het standpunt van de vrouwen in de verhalen vertelt. Sinds 2020 is ze hoofd van de Order of Bards, Ovates en Druids.

Fáilte, welkom!

 

Praktisch
Dinsdat 1 juni om 20u00
Deelname kost 10 euro. Je bent ingeschreven zodra je het bedrag overgeschreven hebt op
BE34 8905 9440 2590. Na inschrijving ontvang je de zoomlink voor de avond.

 

Practical details
Tuesday 1 June at 20.00 CET
Tickets are 10 euro. Sign up by sending an e-mail to 
welcome@sidhe.be and transferring 10 euros to BE34 8905 9440 2590. You will receive a zoom link soon after.

Ireland, the emerald isle, where ancient stories are weaved into the landscape and placenames. According to old myths, Ireland was once the home of a clan of gods, the Tuatha Dé Danann, who in later times retreated to the 'Hollow Hills' but often still mingled with humans. In better times we can visit all the renowned locations where these adventures take place ourselves, or we can read about it, but few things compete with hearing the old stories coming from the mouth of a local herself. 

And so we invited Eimear Burke to tell us a few of those stories via zoom. Eimear Burke grew up amongst these tales of the fearsome Queen Medb, the adventures of the hero Fionn mac Cumhaill and of Manannán mac Lir, king and guardian of the Otherworld. She is a well-respected storyteller who often tells the old myths from the perspective of the women in them. Since 2020 she has been the chief of the Order of Bards, Ovates and Druids. 

Fáilte, welcome!