S c é a l t a    a s    É i r i n n     -    t a l e s    f r o m    I r e l a n d

 

(scroll for English)
Ierland, het smaragden eiland, waar oude verhalen verweven zijn in het landschap en met plaatsnamen. Volgens oude mythes werd Ierland ooit bewoond door goden, de Tuatha Dé Danann, die later ondergronds in 'de holle heuvels' gingen leven maar zich vaak mengden onder de mensen. In betere tijden kunnen we de vermaarde plekken waar al die avonturen zich afspeelden zelf bezoeken of kunnen we erover lezen, maar niets gaat boven het luisteren naar die oude verhalen zoals ze verteld worden door de Ieren zelf. 

Op 1 juni 2021 nodigden we Eimear Burke uit om ons enkele verhalen te vertellen via zoom. Eimear Burke is opgegroeid tussen vertellingen over de gevreesde Koningin Medb, de avonturen van de held Fionn mac Cumhaill en van Manannán mac Lir, koning en bewaker van de Andere Zijde. Ze is een veelgevraagde verhalenverteller die de oude mythes vaak vanuit het standpunt van de vrouwen in de verhalen vertelt. Sinds 2020 is ze hoofd van de Order of Bards, Ovates en Druids.

 

 

Benieuwd?
We maakten een opname van de vertelavond. Wil je die graag bekijken, stuur dan een mailtje naar welcome@sidhe.be en schrijf 10 euro over op BE34 8905 9440 2590 op naam van Sídhe vzw.

 

Curious?
We recorded the storytelling and made it into a video. Would you like to watch it? Send us an email at welcome@sidhe.be and transfer 10 euros to BE34 8905 9440 2590. 

Ireland, the emerald isle, where ancient stories are weaved into the landscape and placenames. According to old myths, Ireland was once the home of a clan of gods, the Tuatha Dé Danann, who in later times retreated to the 'Hollow Hills' but often still mingled with humans. In better times we can visit all the renowned locations where these adventures take place ourselves, or we can read about it, but few things compete with hearing the old stories coming from the mouth of a local herself. 

And so on June 1st 2021, we invited Eimear Burke to tell us a few of those stories via zoom. Eimear Burke grew up amongst these tales of the fearsome Queen Medb, the adventures of the hero Fionn mac Cumhaill and of Manannán mac Lir, king and guardian of the Otherworld. She is a well-respected storyteller who often tells the old myths from the perspective of the women in them. Since 2020 she has been the chief of the Order of Bards, Ovates and Druids.