R E : T R E A T

Drie dagen terugtrekken in natuur, zachtheid, verstilling 

RE:TREAT is een driedaagse retraite voor kunstenaars en cultuurwerkers die in deze turbulente tijden nood hebben aan een korte ontsnapping. Met Sídhe, ons collectief van makers met het oog op verwildering en transformatie, willen we tijd en ruimte creëren buiten de dagelijkse praktijk om even af te koppelen en te herbronnen. Via lichaamswerk, natuurverbinding, speelse oefeningen, stem en visualisaties willen we in zachtheid stilstaan, bijkomen, elkaar ontmoeten, de verbinding met onszelf versterken en op zoek gaan naar innerlijke kracht. Vanuit die herverbinding kan je ontdekken wat je persoonlijke waaier aan zelfzorg-instrumenten kan worden.

(foto: Rasa Alksnyte)

Concreet

Het culturele landschap bestaat uit diverse spelers van kleine en grote, al dan niet gesubsidieerde organisaties en onafhankelijk werkende kunstenaars en cultuurwerkers. Om daarop in te spelen, hebben we een formule van solidariteit ontwikkeld. 

  • Als gesubsidieerde instelling betaal je voor je medewerker een solidariteitsprijs. Daardoor maak je de deelname mogelijk van één andere persoon. Dit kan een onafhankelijke cultuurwerker of kunstenaar uit je eigen netwerk zijn, of iemand die zich aanmeldt via Sídhe. 
  • Werknemers van niet-gesubsidieerde organisaties of onafhankelijke personen betalen de standaardprijs. 
  • Wie moeite heeft met het deelnamebedrag, neemt contact op. Die neemt kosteloos deel dankzij de solidariteitsprijs.

> Standaardprijs: 445 euro per persoon (uit niet-gesubsidieerde organisaties, of onafhankelijke individuen)
> Solidariteitsprijs: 890 euro per persoon (uit een gesubsidieerde organisatie)

 

De eerste RE:TREAT was een succes en werd mee mogelijk gemaakt door Sociaal Fonds voor Podiumkunsten (WeMeet), Kunstenpunt, Viernulvier, Ha ConcertsAncienne Belgique en Contribute. Het ging door van maandag 12 t.e.m. woensdag 14 september 2022 in de Boerderie in Zarlardinge. We startten om 13u en eindigden de laatste dag rond 17u. Er was plaats voor 20 deelnemers. Deelnameprijs was inclusief logement ter plaatse en maaltijden.

We hopen minstens nog twee edities te kunnen organiseren voor andere kunstwerkers. Ben je geïnteresseerd als partner om dit mee te ondersteunen, of wil jij organisatie een solidariteitsticket betalen? Meer info en vragen via welcome@sidhe.be.

(foto: Boerderie)

De eerste RE:TREAT werd ondersteund door volgende partners

 

We kijken uit naar nieuwe partners voor een volgende RE:TREAT.

 

We zoeken nog partners!

Wil je als organisatie graag je schouders zetten onder dit aanbod van RE:TREAT's? Er zijn drie formules om aan een van de drie retraites bij te dragen als partnerorganisatie:

1/ ZILVER - 1780 euro - Je betaalt de prijs van 4 plekken waarvan je zelf 2 plaatsen kan invullen met eigen medewerkers en waarbij er 2 plaatsen naar onafhankelijke kunstenaars of cultuurwerkers gaan die niet verbonden zijn aan een organisatie.
2/ GOUD - 3560 euro - Je betaalt de prijs van 8 plekken waarvan je zelf 3 plaatsen kan invullen met eigen medewerkers, en waarbij er 5 plaatsen naar kunstenaars of cultuurwerkers gaan.  
3/ REGENBOOG - 5340 euro. Je bijdrage in deze REGENBOOG-formule schenkt aan 9 mensen de mogelijkheid om deel te nemen aan een RE:TREAT en 3 mensen uit je eigen organisatie.

Weef samen met ons aan de veerkracht van het kunstenveld!
welcome@sidhe.be

 

Waarom organiseren we dit?

Na een twee jaren worstelen met de coronacrisis in Vlaanderen, hoeft het niet te verbazen dat er een brede uitputting heerst. Die komt des te harder aan in maatschappelijke sectoren die niet commercieel gedreven zijn en vaak voor een groot deel gesubsidieerd worden: in de zorg, in het onderwijs, in cultuur. Het zijn sectoren waarin al voor de coronacrisis jaar na jaar bespaard werd en waarin mensen vanuit een innerlijke drive werken om bij te dragen aan de maatschappij. Die intrinsieke motivatie in combinatie met doorgedreven besparingen en daar bovenop de coronacrisis maakt deze groep mensen kwetsbaar voor uitputting.

Cultuursector

Eind 2021 gingen we vanuit Sídhe een reeks verkennende gesprekken aan met zowel kunstenaars als cultuurwerkers over hoe zij de coronacrisis ervaren in hun (artistieke) praktijk. Van kunsthuizen en kunstenaars werd een ontzettend grote wendbaarheid verwacht: voorstellingen en tentoonstellingen waar maanden naartoe gewerkt was, werden abrupt afgelast, geherprogrammeerd naar een volgend seizoen, vervolgens weer afgelast. Speeluren die verdwijnen betekent werkloosheid, maar ook een isolement van wat voor kunstenaars soms als (tijdelijke) collega’s aanvoelt. Kunstorganisaties konden soms nog alternatieve plannen uitwerken maar kunstenaars zaten/zitten alleen in hun atelier met hun zorgen. Het ontbreekt hen vaak aan een sociaal vangnet. 

(foto: Eva Peeters)

Daarnaast werd van veel medewerkers in kunstorganisaties verwacht dat ze telkens opnieuw snel konden schakelen naar een nieuwe invulling van hun programma, naar een nieuwe manier van werken; sommige werknemers kregen tijdelijk een totaal andere opdracht toegewezen om hen toch aan het werk te kunnen houden. Er werden nieuwe voorstellingen gecreëerd voor een later seizoen, er werden compleet nieuwe plannen geschreven, er werd geschoven met vakantieperioden of ze werden uitgesteld (de zomerpauze bleek plots een welgekome periode om voorstellingen te tonen). Er werd hard gewerkt om bijzonder werk naar het publiek te brengen dat al zoveel maanden weg moest blijven uit hun favoriete zalen. Er werd hard gewerkt om alternatieve manieren van solidariteit met kunstenaars te zoeken (Covitesse 6, financiële ondersteuning atelierhuur bij Nucleo, …). Mensen gaan over hun grenzen om energie uit zichzelf te putten om al deze wentelingen waar te maken.

Een web van verbinding en zorg in cultuur

Individuele kunstenaars, freelancers in de kunstensector, maar ook werknemers in organisaties die het financieel niet breed hebben, hebben vaak geen toegang tot de zorg die in andere sectoren wel aanwezig is. Ze zijn op zichzelf aangewezen om veerkracht op te bouwen en aan zelfzorg te doen. Maar in lange periodes van crisis en isolement is die zelfzorg vaak het eerste wat eraan gaat. 

 

Sídhe wil met een specifiek aanbod vanuit artistieke hoek de culturele sector ondersteunen in zelfzorg:

  • We plannen drie RE:TREAT's van telkens drie dagen waarop je als individu kan intekenen. We mikken op een diverse groep van zowel kunstenaars als kunstwerkers.
  • Aanvullend organiseren we drie RE:MEMBER-dagen* waarin we via eendagsactiviteiten zuurstof en verbinding kunnen brengen tussen de RE:TREAT’s door. Ze kunnen opgevat worden als terugkomdagen maar evenzeer kennismakingsdagen voor de RE:TREAT's.

(foto: Rasa Alksnyte)

* De RE:MEMBER-dagen worden later dit jaar aangekondigd. Hiervoor zal je apart kunnen inschrijven. Voorbeelden van activiteiten op RE:MEMBER-dagen zijn eendagsavonturen in de Ardennen, zweethutceremonie, stem- en stiltewerk (Voicing the Silence). 
 

Met deze twee formats samen weven we een web van zorg en ondersteuning en van nieuwe verbindingen die de sector veerkrachtiger maakt, ook voor de toekomst.