B E C O M I N G

Inwijding tot volle wasdom

Na de geboorte komen we aan in een volgende levensfase: coming-of-age. Voor dit tweede seizoen in de vijfjarencyclus van Concertgebouw Brugge waarin ze rond de grote levensfasen werken, gaan we met Sídhe op zoek naar onze nood aan overgangsrites naar volwassenheid.

In de lente van 2025 organiseren we met Sídhe een overgangsrite voor kinderen op hun reis naar jongvolwassenheid. Voor het ontwerp hiervan bouwen we verder op rituele structuren van oude tradities wereldwijd, aangevuld met eigen ervaringen van initiaties en alle wijsheid en kennis die we dit najaar sprokkelen in elder circles.

Het najaar van 2024 gebruiken we namelijk opnieuw voor onderzoek en verkenning van kennis, wijsheid, verlangens en de nood aan overgangsrituelen. Dit doen we samen met ouders en wijzen in een reeks elder circles. Hoe markeren wij vandaag in onze westerse samenleving de overgang naar volwassenheid? Hoe initiëren wij onze jongelingen? Waartoe dient zo’n ritueel? Wat willen we precies markeren? Wat willen we hen meegeven? En wat hadden we zelf graag meegekregen aan codes en levenswijsheid? Kunnen wij onze kinderen wel inwijden als we zelf geen overgangsrite doormaakten?

Nood aan nieuwe overgangsrites

De kracht van rituelen bestaat gedeeltelijk uit de herhaling van symbolische handelingen en uitspraken - vaak verweven met een spirituele kosmologie - die tijdenlang van generatie op generatie uitgevoerd werden. In de West-Europese cultuur is die verbinding met oude tradities grotendeels verloren. Velen van ons, zeker de iets oudere generaties, kennen nog het ‘heilig vormsel’, dat eigenlijk een inwijding in de katholieke kerk is, maar in onze contreien misschien ook een echo van overgangsrite in zich draagt. Maar steeds vaker kiezen ouders voor lente- en groeifeesten, waarin ze op hun eigen, creatieve manieren deze overgang markeren, al dan niet los van een spirituele traditie. Kunnen we in die zoektocht naar nieuwe rituelen, naar verbondenheid en gemeenschap, leren van de oude tradities? Kunnen we verder weven op wat we verloren waanden maar al eeuwenlang door onze aderen en die van het land stroomt? Kunnen we als samenleving die de eeuwige jeugd idealiseert en het ouder worden krampachtig probeert te vermijden, de maturiteit omarmen? En zou een rituele, culturele overgang naar volwassenheid daar een rol in kunnen spelen?

“Als kind kan je volwassenheid zien als de totale vrijheid om zelf te beschikken en beslissen over je pad, of net als onvrij en beperkend, misschien zelfs bedreigend en gevaarlijk. Als je zelf die overgang naar volwassenheid niet bewust gemaakt hebt, als je de maturiteit niet ten volle omarmd hebt, kan het een uitdaging zijn om een kind vol vertrouwen in die volwassenheid te introduceren. Misschien vraagt een overgangsritueel voor je kind wel een overgangsritueel voor jezelf?”

Elder circles

We komen dit najaar vier keer bijeen onder de eeuwenoude groepsvorm van elder circles. In intieme kring delen we verhalen, doorleefde kennis en levenswijsheid die de bodem vormen van overgangsrituelen. Vooraleer we onze jongeren de wereld in kunnen sturen, vol vertrouwen dat ze hun weg zullen vinden, zowel in de schoonheid als in de uitdagingen van het leven, willen we samen weven aan een vat van wijsheid, levensvragen en zoektochten. Wat willen we onze jongelingen meegeven? Welke codes hadden we zelf graag meegekregen? Welke mooie en lastige aspecten horen bij het kind zijn? En welke horen bij het volwassen zijn? Waar ligt de kracht van volwassen zijn? Wat weten we over over schaamte, over liefde en vriendschap, over boosheid, verdriet of blijdschap? Wat weten we over zingeving, spiritualiteit, taboe en seksualiteit?

De elder circles gaan door op de volgende dagen, telkens om 19u30:

  • Vrijdag 27 september - Ziel: liefde, vriendschap, spiritualiteit
  • Vrijdag 25 oktober - Geest: kennis, zingeving, taboe
  • Donderdag 14 november - Hart: angst, boosheid, verdriet, blijdschap
  • Donderdag 5 december - Lichaam: zinnelijkheid, genot, verkenning, schaamte, seksualiteit 


Meer info en inschrijven via deze link.

Becoming - Inwijding tot volle wasdom
Overgangsrite

Op 10 mei vieren we de overgang van kind naar jongvolwassene. We nemen de kinderen mee in een rituele reis gebaseerd op een oeroud rituelenpatroon dat je in tradities over de hele wereld en doorheen de tijden tegenkomt. Afscheid van de jonge kindertijd, een eerste inwijding in een levensfase van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en vrije wil, en opgenomen worden in onze groep als herboren jongvolwassene. Het wordt een speelse, wilde, ernstige, kwetsbare, liefdevolle maar vooral bijzondere dag. 

Meer info en inschrijven (vanaf december) via deze link.

Coming-of-age in Concertgebouw Brugge

Concertgebouw Brugge werkt vanaf het najaar 2023 vijf jaren lang rond de grote levensmomenten: geboorte, coming-of-age, liefde, wijsheid, dood. Sídhe maakt voor elk seizoen een participatief schaduwprogramma waarin we de rituele aspecten die bij deze fasen horen verder uitdiepen. Voor het twee seizoen duiken we met Becoming in overgangsrituelen naar (jong)volwassenheid.

Benieuwd naar het eerste seizoen van Sídhe? Ontdek hier alles over Brewing Beginnings.

Het programma van The Future is Now, het seizoen 2024-2025 van Concertgebouw Brugge, kan je hier bekijken.