f a c i l i t a t i o n

Processen van verandering, micro en macro, vragen om een begeleiding op maat en vanuit het hart. Kathleen Melis en Eva De Groote stappen in het proces of in de organisatie vanuit hun ruime ervaring in het sociaal ondernemerschap en de kunsten. Naargelang de missie en de verlangens brengen ze gidsing en ondersteuning.

Processes of changes -both micro and macro- ask for a guidance made to measure and from the heart. Kathleen Melis and Eva De Groote step into the process or into your organisation with a wide experience that was built up in the areas of social entrepreneurship and the arts. Depending on the mission and wishes, they bring guidance and support.

Contact us for more information.