s t o f  &  a s    

Stof&as is een zinnelijke performance van kunstenaar Ruben Nachtergaele. Op een meticuleuze manier gaat hij te werk om bakstenen te verpulveren en ze op die manier terug te brengen tot hun meest essentiële vorm. Als deelnemer maak je een intiem ritueel mee dat je op een innerlijke verkenning lokt.

Ruben Nachtergaele is architect en geluidskunstenaar. Hij is al een leven lang gefascineerd door fysieke materie en de ladingen die objecten met zich kunnen meedragen.

Stof&as is te boeken als pop-upactiviteit, contacteer ons voor meer info.

Stof&as is a sensuous performance by artist Ruben Nachtergaele. He meticulously grinds bricks and reduces them to their most essential form. As a participant you experience an intimate ritual enticing you to a journey of inner exploration.

Ruben Nachtergaele is an architect and sound artist. He has a lifelong fascination for physical matter and the energies certain objects carry with them.

Stof&as can be booked as a pop-up activity. Contact us for more information.