s o l i d a r i t y  -  s o l i d a r i t e i t

Exploring inner landscapes through voice experiments 

Experience connection through our joining voices. Composer Stevie Wishart and sound artist Ruben Nachtergaele carry us away for half a day of voice experiments. The workshop will be recorded and some of the material will be used in a play by the theatre company Maelstrom Ruben is collaborating on. The play is about solidarity and its meaning today and will premiere this autumn. 

Ervaar verbondenheid via samenzang. Componiste Stevie Wishart en geluidskunstenaar Ruben Nachtergaele nemen ons voor een halve dag op sleeptouw. Tijdens de workshop zullen er ook geluidsopnames gemaakt worden. Die opnames worden gedeeltelijk gebruikt in een theatervoorstelling van Maelstrom waar Ruben aan meewerkt en die in het najaar in premiere gaat. Een voorstelling over solidariteit en wat dat begrip vandaag kan betekenen.

Led by Stevie Wishart and Ruben Nachtergaele
Supported by Eva Peeters, Eva De Groote, Kathleen Melis and Maelstrom