rewilding . writing . ritual . retreat

reconnecting through sound, touch, movement and stillness

sídhe is a playground and a maker's collective that looks for rewilding and transformation. We descend through civilised layers and veils in order to reach an essence, a wildness, connection. This exploration  runs along different kind of formats and activities: texts, performances, podcasts, workshops, meditations, silent walks, audiosessions, retreats, ... 
Care for the self, our community and the planet is central to our practice.
More about us

sídhe is een speeltuin van een collectief van makers met het oog op verwildering en transformatie. We dalen af door lagen en sluiers van beschaving om weer tot een essentie te komen, een wildheid, verbinding. Die verkenningstocht loopt langs allerlei formats en activiteiten: teksten, performances, podcasts, workshops, meditaties, stiltewandelingen, luistersessies, retraites, ... 
Zorg voor het zelf, de gemeenschap en de planeet staat centraal in onze praktijk.
Meer over ons 

NIEUW

23.04.2024: Vollemaanrite Van het duister naar het licht - meer lezen en inschrijven
04.05.2024: Slotritueel Brewing Beginnings - inschrijven
06.05.2024: D r u m a  - Maak je eigen gewijde drum