s h i f t i n g

Make your own ritual drum
 

27.11.2021 - Lillo

Onder leiding van percussionist Robbe Kieckens en geluidskunstenaar Ruben Nachtergaele maken we elk onze eigen rituele drum. Een rituele drum wordt o.m. gebruikt om voorbij de zintuiglijke realiteit contact te maken met het onzichtbare, het onkenbare. Door hem zelf te bouwen en te gebruiken, wordt het een bezield instrument dat aan jou verbonden is.

We starten de dag met het openen van de rituele ruimte en het danken. Het grootste deel van de dag werken we aan de drum zelf. We sluiten de dag af met een trancereis om de drum te bezielen.

Wij zorgen voor de vellen en de frames en voor het afwerkingsmateriaal van je drumstok. De dieren werden niet gedood voor hun vel.
We werken standaard met geitenvellen, maar kunnen ook een ander vel (wild zwijn, rendier, Schotse hooglander, edelhert, paard) voorzien als je dat wenst. De deelnameprijs zal dan hoger liggen.

Om je drum persoonlijker te maken kan je een tak meebrengen die als handvat kan dienen aan de achterkant van je drum. Die tak is dan ongeveer 20 cm lang en ongeveer 3 cm doorsnede. Er mag een splitsing in de tak zitten (Y-vorm), maar dat hoeft niet. Daarnaast mag je ook een tak meebrengen van tussen de 30 en 40 cm met een dikte van 2 tot 2,5 cm die zal dienen als drumstok. Wij zullen er zelf ook enkele voorzien voor wie er geen vond. Je kan eventueel ook extra's meebrengen die je graag aan je drum wil vastmaken (bv. veren, schelpen, takjes, ...).

 

Praktisch:
Zaterdag 27 november van 9u30 tot 18u
Locatie: Beyond the Spoken, Tolhuisstraat 15, Lillo
We moedigen deelnemers aan om te carpoolen. Lillo is ook bereikbaar met het openbaar vervoer. In dat geval neem je de Waterbus aan het Steenplein om 8u (aankomst 9u) of 8u30 (aankomst 9u30).
Kostprijs: 185 euro (lunch, thee en versnaperingen zijn inbegrepen in de prijs)
Inschrijven kan tot en met 5 november door te mailen naar welcome@sidhe.be en de deelnameprijs over te schrijven naar BE34 8905 9440 2590 op naam van Sídhe vzw. Als je een ander vel verkiest dan geit, neem je eerst even contact op en bekijken we de mogelijkheden en berekenen we de deelnameprijs.

Guided by percussionist Robbe Kieckens and sound artist Ruben Nachtergaele, we create our own ritual drum. A ritual drum is often used to lead us past the sensory reality and connect us with the invisible, the unknowable. By crafting it yourself and using it, you breathe soul into your very personal instrument. 

The day starts with opening the ritual space and offering gratitude. We will spend the largest part of the day on creating the drum itself. And then we round off by breathing a soul into our drum with a trance journey.

 

We provide for the skins, frames and the material for your drum stick. No animals were killed only for the skins that we use. We will use goat skin, but we can also provide for other skins if you wish (wild boar, reindeer, Highland cow, red deer, horse). This will make your participation fee higher.

To make your drum more personal, you can bring a branch that will serve as a handle at the back of your drum. The branch needs to be about 20 cm long with a diameter of about 3 cm. It may be split into a Y form, but doesn't have to be. Apart from that you can also bring a branch between 30 and 40 cm long and 2 to 2,5 cm thick that will serve as your drumstick. We will also bring a few ourselves for those who couldn't find one. If you wish, you can also bring extras to attach to your drum (e.g. feathers, sea shells, twigs, ...).

Practical details:
Saturday 27 November from 9.30 till 18.00
Location: Beyond the Spoken, Tolhuisstraat 15, Lillo
We encourage participants to carpool. Lillo can also be reached by public transport. In that case you take the Waterbus from the Steenplein at 8am (arrival 9) or 8.30am (arrival 9.30).
Price: 185 euro (lunch, tea and nibbles are included in the price)
You can register until 5 November by sending an e-mail to welcome@sidhe.be and transferring the participation fee to BE34 8905 9440 2590 (Sídhe vzw). Should you want to use a different skin than goat, please send us an e-mail first. We'll then check what is possible and calculate the cost.

Led by Robbe KieckensRuben Nachtergaele and Eva Peeters