ritual . retreat . rewilding . rewriting

reconnecting to nature through sound, touch, movement and stillness

sídhe are four friends and former colleagues who are connected through years of working and wandering together in the arts. We share a playful curiosity for the unknown and the intangible and consider vulnerability as a powerful tool in our search and encounters. This path of searching leads us to experimenting and creating, and to sharing our wonders with others.
More about us

sídhe zijn vier vriendinnen en gewezen collega's die verbonden zijn door een jarenlange samenwerking in de kunsten. We delen een speelse nieuwsgierigheid voor het ongekende en ongrijpbare en zien kwetsbaarheid als een krachtig instrument in onze zoektocht en ontmoetingen. Dit zoekende pad leidt ons naar experimenten en creatie, en het delen van onze verwondering met anderen.

C O M I N G   U P:
 

b e y o n d    c a r e  - een retraite voor zorgers, 23-25 mei
g e n e e s k u n s t  - een inspiratiedag rond kunst, zorg en rituelen, 25 mei

Foto: Rasa Alksnyte