We move as guests in the land of the sídhe ...

The sídhe are otherworldly nature creatures, calling us into the wild.
De sídhe zijn natuurwezens uit een andere wereld die ons naar de wildernis lokken.

We know the sídhe (pronounced 'she') from Irish mythology and ancient stories. But occasionally, when you are alone in nature and not looking ...
We kennen de sídhe (klinkt als het Engelse 'she') uit de Ierse mythologie en oude volksverhalen. Maar soms, als je helemaal alleen bent en even niet oplet ...

 

Eva De Groote
wanders the earth to catch small wonders into words - she invites you on a path as co-wanderer.
Eva De Groote dwaalt nieuwsgierig rond en vangt verwonderingen in woorden - ze nodigt je uit om mee te struinen op het pad van de verwondering.
www.evadegroote.be

Eva Peeters catches the veiled magic of nature and transformation in photos and delight - she invites you to get lost in the wild.
Eva Peeters is betoverd door het mysterie van de natuur en het wonder van transformatie - ze nodigt je uit om te verdwalen in het wild.
www.geis.be

Kathleen Melis guides transformational processes from micro to macro levels - she teases you into change with her connecting and empowering sense of humor.
Kathleen Melis gidst je doorheen transformatieprocessen op micro- en macroniveau - ze lokt je op het pad van de verandering met haar prikkelend gevoel voor humor en haar doorwinterde ervaring.

Barbara Raes dwells in the land beyond the spoken - she invites you to create rituals for unacknowledged loss.
Barbara Raes maakt onuitgesproken landschappen zichtbaar - ze nodigt je uit om rituelen te creëren voor niet-erkend verlies.
www.beyondthespoken.eu